Projekty

Konzultační servis IROP - Centrum - zkušený a spolehlivý partner pro váš region

Odborné učebny pro podporu technické a řemeslné výuky v ZŠ a MŠ Těrlicko

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010859

Předmětem projektu odborné učebny pro podporu technické a řemeslné výuky v ZŠ a MŠ Těrlicko je vybudování dvou odborných učeben na podporu technické a řemeslné výuky, škola v současnosti nemá odbornou učebnu pro podporu technické a řemeslné výuky. Dalším z cílů je vytvoření bezbariérového přístupu do 3NP školy pomocí výtahu a vybudování bezbariérového WC. Součástí vybudování učeben potom bude i vybavení učeben novými pomůckami, které odpovídají současným nejnovějším trendům a standardům.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

Výše schválené podpory: 4 400 000,00 Kč

Doba realizace: 5. 11. 2018 - 31. 12. 2021

Kuchařská kniha
kniha -kuchařská

Roll up
Roll-up_zdrowo_bez_granic
publicita-2018-color_500_50

Smacznie i zdrowo bez granic/ Chutně i zdravě bez hranic
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001615

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko -Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.
Tiskova_zprava_prvni,1
Tiskova_zprava_posledni 2

Přírodní zahrada při MŠ Těrlicko, Těrlicko, okres Karviná
Rozhodnutí č. 03331861Předmětem projektového záměru je celková úprava zahrady na parc. č. 659 vk. ú. Horní Těrlicko, která je součástí MŠ Těrlicko, vtzv. přírodním stylu. Potřebnost projektu je spojená spotřebou vybudovat pro děti prostor pro hru, která se promítá do všech výchovných činností a pomocí níž děti získávají prvotní vědomosti a znalosti o životě lidí, jejich práci, vzájemných vztazícha vztahu kpřírodě

Publicita(1)

WEB (1)

Publicita¨

msk

Wspólnie poznajemy przyrodę- ulotka PL-CZ(1)

Realizujemy projekt Innogy storage Dětská zahrada plná her

innogy_logo_S_p_RGB

Dodatkowa godzina wf

 (Hodina pohybu navíc)

Zdrowa szkoła

( skutečně zdravá škola) )

www.skutecnezdravaskola.cz

msk

Škola navštívila zážitkové centrum URSUS, absolvovala vzdělávací program a doprava na vzdělávací programy byla v rámci projektu „Přírodní dědictví Beskyd“ financována z dotačního programu Moravskoslezského kraje ŽPZ/03/2018 – Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

Inovace a podpora výuky přírodovědy na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Źwirki i Wigury Těrlicko
Hlavním cílem projektu inovace a podpora výuky přírodovědy na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Žwirky i Wigury Těrlicko je vybudování přírodovědné učebny pro výuku přírodovědných předmětů. Dalším z cílů je vytvoření bezbariérového přístupu do školy, který bude zajištěn pomocí rampy. Díky realizaci bezbariérového přístupu do školy se tak stanou bezbariérově přístupné všechny učebny, které jsou umístěny v přízemí budovy tzn. včetně modernizované učebny přírodovědných předmětů. V rámci projektu bude rovněž vytvořeno bezbariérové WC. Součástí projektu a jedním z cílů projektu je i vytvoření zimní zahrady pro praktickou výuku přírodovědných předmětů. Součástí vybudování učebny potom bude i vybavení učebny novými pomůckami, které odpovídají současným nejnovějším trendům a standardům. Součástí realizace potom bude i výsadba ovocných stromů v areálu školy a vybudování pochozí lávky, která spojí vnitřní prostory s venkovním areálem. Realizací projektu tak dojde k výraznému zkvalitnění vzdělávání žáků, a dále rovněž ke zkvalitnění vzdělávání žáků partnerských škol. Fyzická realizace projektu probíhala v roce 2018. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

logo_1