Przedszkole

Nauczycielki:   mgr Jolanta Polok, 739278434

mgr Teresa Danel

 

Nasze przedszkole jest jednooddziałowe – tak więc maluszki mogą się wiele nauczyć od starszaków, z kolei zaś starszacy uczą się wrażliwości wobec swych najmniejszych kolegów. Fachową opiekę zapewniają panie Jola i Tereska, pomocą służy tercjanka pani Krysia.

Program edukacyjny pt - „Kolorowy świat“ pomaga nam dostrzegać bogactwo i różnorodność przyrody, pielęgnować dobre relacje między sobą nawzajem, rozwija w maksymalnym stopniu motoryczne i umysłowe zdolności każdego dziecka oraz przybliża świat muzyki i sztuki.

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość:

 • zaznajomienia się z podstawami języka angielskiego
 • zyskiwania sprawności ruchowych dzięki zajęciom w sali gimnastycznej
 • zdokonalania się w koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej poprzez czynności prowadzone na podstawie Metody Dobrego Startu
 • pielęgnacji wyczucia rytmu i umyzykalniania podczas zajęć muzycznych i logorytmicznych dzięki bogatemu inwentarzu dziecięcych instrumentów (w tym popularnych „Bum Bum rurek”)
 • zyskiwania zdolności plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych
 • stymulowania prawidłowego rozwoju mowy i słuchu fonemowego podczas zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej
 • indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy

 

W tym roku realizujemy projekt logopedyczny „Mówię, mówisz, mówimy – jak najlepiej umiemy”, na który udało nam się zyskać finanse w ramach programu rozwojowego „Wsparcie prewencji logopedycznej w przedszkolach”  wygłoszonego Ministerstwem Szkolnictwa .

 

Regularnie odbywają się też:

 • nauki pływania
 • nauki jeżdżenia na nartach
 • zielone przedszkole
 • wyjazdy na spektakle TL Bajka

 

 

Kritéria pro přijetí do MŠ:

 

 1. přednostní přijetí dětí předškolního věku
 2. místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko
 3. sourozenec v mateřské škole
 4. přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte
 5. děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností