Kontakty

Szkoła Podstawowa

dyrektor: Mgr. Barbara Smugala,tel 739088077,596423059

świetlica szkolna: Danuta Fójcik,tel.728182139

Przedszkole

odpowiedzialna: Mgr. Jolanta Polok,tel.739278434

Stołówka szkolna:

www.skolaterlicko.cz

Mateřská škola U přehrady

učitelky: tel.736422862