Mateřská škola U přehrady

 

Zápis do mateřské školy

( třída s polským vyučovacím jazykem i třída s českým vyučovacím jazykem)

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Místo pro podávání žádostí: Těrlicko, Přehradní 243

Termín zápisu: úterý 2.5.2017 od 8:00 – 16:00 hod.

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce:

 

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář si zákonní zástupci vyzvednou v MŠ u učitelek)
  • originál rodného listu dítěte
  • platný občanský průkaz

 

Kritéria pro přijetí:

 

  1. přednostní přijetí dětí předškolního věku
  2. místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko
  3. sourozenec v mateřské škole
  4. přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte
  5. děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

Zákonní zástupci dětí budou o rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí informováni na úředních deskách a na webových stránkách školy - www.pspcierlicko.cz v termínu od 15.května 2017

Mgr. Barbara Smugala

ředitelka školy

 

 
TOPlist