Mateřská škola: Sluníčka

Učitelky: Nikola Horsáková

Izabela Kożdoń

Asistentka: Zuzana Mervartová

 

Naše třída zvaná Sluníčka se nachází v prvním patře ZŠ a MŠ s Polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko. Třída je věkově smíšená od 3 do 6 let. .

Třída Sluníček se skládá ze dvou místností. První je určena pro stolování či jiné řízené činnosti. Druhá místnost je v zastoupení herny. Součástí je šatna a sociální zařízení.

Výchovně vzdělávací proces je veden zábavnou a hravou formou. Výběr aktivit či metod je přizpůsobován jednotlivým věkovým skupinám.

Třídní motto: Nech mě si to zkusit a já to pochopím.