Harcerstwo Polskie w RC

Drużyna Zuchowa Mieszkańcy Zielonego Lasu

Nasza drużyna zuchowa została założona w roku 1992 małżeństwem Piekarskich. Drużynowym wtedy został Edmunt Piekarski. Po jego odejściu na emeryturę harcerską, następcą jego został Adam Włosok, a w 2004 roku drużynowym został Andzej Glac, który pełni funkcję do dziś.

W ramach drużyny są organizowane biwaki i obozy jak i wspólne złazy czy specjalnie zbiórki, takie jak Wigilijki, wraz z drużynami z Olbrachcic i Błędowic.

Zbiórki przeprowadzane są przez Tesię Onderek, Jasia Glaca i Tesię Wrońską (wszyscy są absolwentami cierlickiej podstawówki). Zbiórki odbywają się co dwa tygodnie w piątek od godziny 15:00 do 16:00.

Podczas zbiórek dzieci mają możliwość zaznajomić się z Harcerstwem, umundurowaniem harcerskim, podstawami musztry i prawami zucha, jak i z poznawaniem przyrody i okolicy.

Zdjęcia ze zbiórek i imprez można oglądać w Galerii