Kółka zainteresowań

Florbal

Poniedziałek

14.30-16.00

Trener- Marek Kożusznik

Kółko plastyczne

Sroda  15.00-17.00- co drugi tydzien

Prowadzi Barbara Potysz

Kółko taneczne

Piątek 14.00-15.00

Prowadzi Pani Danielka

Kółko ceramiczne

W ramach świetlicy szkolnej

Prowadzi Danuta Fójcik

Religia katolicka

Czwartek 13.00-15.00

Prowadzi Danuta Suszka

Religia ewangelicka

Wtorek 13.00-14.00

Język angielski

wtorek 13.35-14.30

Kółko gotowania-warsztaty zdrowej żywności

Co drugi czwartek 14.00-16.00