Aktualności

UWAGA. Dnia 10.4.2019 od godz. 8.00-16.00 odbędą się
ZAPISY do 1. klasy. Serdeczenie zapraszamy.

Zápis do mateřské školy : polské i české oddělení
Zapisy do przedszkola: polski i czeski oddział

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Místo pro podávání žádostí: Těrlicko, Přehradní 243

Termín zápisu: úterý 7.5.20197 od 8:00 – 16:00 hod.

Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce:

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář si zákonní zástupci vyzvednou v MŠ u učitelek)
originál rodného listu dítěte
platný občanský průkaz

Kritéria pro přijetí:

přednostní přijetí dětí předškolního věku
místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko
sourozenec v mateřské škole
přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte
děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností

Zákonní zástupci dětí budou o rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí informováni na úředních deskách a na webových stránkách školy – www.pspcierlicko.cz v termínu od 15.května 2019

Mgr. Barbara Smugala

 
TOPlist