Aktualności

WEB (1)

Inovace a podpora výuky přírodovědy na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Źwirki i Wigury Těrlicko
Hlavním cílem projektu inovace a podpora výuky přírodovědy na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Žwirky i Wigury Těrlicko je vybudování přírodovědné učebny pro výuku přírodovědných předmětů. Dalším z cílů je vytvoření bezbariérového přístupu do školy, který bude zajištěn pomocí rampy. Díky realizaci bezbariérového přístupu do školy se tak stanou bezbariérově přístupné všechny učebny, které jsou umístěny v přízemí budovy tzn. včetně modernizované učebny přírodovědných předmětů. V rámci projektu bude rovněž vytvořeno bezbariérové WC. Součástí projektu a jedním z cílů projektu je i vytvoření zimní zahrady pro praktickou výuku přírodovědných předmětů. Součástí vybudování učebny potom bude i vybavení učebny novými pomůckami, které odpovídají současným nejnovějším trendům a standardům. Součástí realizace potom bude i výsadba ovocných stromů v areálu školy a vybudování pochozí lávky, která spojí vnitřní prostory s venkovním areálem. Realizací projektu tak dojde k výraznému zkvalitnění vzdělávání žáků, a dále rovněž ke zkvalitnění vzdělávání žáků partnerských škol. Fyzická realizace projektu probíhala v roce 2018. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

logo_1

 
TOPlist