Aktualności

ZAPIS 2018
W dniu 16.5.2018 od 8.00-16.00 odbędą się
ZAPISY do przedszkola
Dne 16.5.2018 od 8.00-16.00 se bude konat
ZÁPIS do mateřské školy
Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko,příspěvková organizace
Tel. 596423059, 739088077 e-mail pspcierlicko@seznam.cz
IČO 70646066

Zápis do mateřské školy
( třída s polským vyučovacím jazykem i třída s českým vyučovacím jazykem)
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko, příspěvková organizace  v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Místo pro podávání žádostí: Těrlicko, Přehradní 243
Termín zápisu: středa 16.5.2018 od 8:00 – 16:00 hod.
Při zápisu dítěte předloží zákonný zástupce:

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář si zákonní zástupci vyzvednou v MŠ u učitelek)
originál rodného listu dítěte
platný občanský průkaz

Kritéria pro přijetí:

1) přednostní přijetí dětí předškolního věku
2) místo trvalého pobytu dítěte – Těrlicko
3) sourozenec v mateřské škole
4) přijetí dle věku v rozmezí 3-5 let dítěte
5) děti ve věku 2-3 let budou přijímány dle možností
Zákonní zástupci dětí budou o rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí informováni na úředních deskách a na webových stránkách školy – www.pspcierlicko.cz v termínu od 20..května 2018
Mgr. Barbara Smugala
ředitelka školy

 
TOPlist